Historia lubi się powtarzać. To stwierdzenie jest niezwykle prawdziwe i przerażająco adekwatne do czasów w jakich żyjemy. Mimo iż jeszcze daleko w Polsce do sytuacji jaka była w Niemczech czy Austrii w latach 1914 – 1923, to warto zwrócić uwagę na symptomy i skutki wywołanej wówczas inflacji i w konsekwencji hiperinflacji. Podjęte wówczas działania doprowadziły wręcz do śmierci waluty i pozbawienia jej jakiejkolwiek wartości. Dzisiaj stosowane są podobne zagrania i masowy dodruk pieniądza powoduje spadek wartości polskiego złotego. Niepokojące są kolejne odczyty inflacji w naszym kraju, brak refleksji polityków i zaniechania w jej skutecznym zatrzymaniu. Powstrzymanie inflacji wiąże się z drastycznymi działaniami i bolesnymi skutkami w początkowej fazie, tak aby doprowadzić do jej zatrzymania i umocnienia waluty. Niestety podobnie jak podczas I wojny światowej, ignorowano niepokojące symptomy i skutki wadliwej polityki monetarnej, co doprowadziło do upadku niemieckiej marki. Książka Kiedy pieniądz umiera. Prawdziwy koszmar hiperinflacji– wydana przez wydawnictwo maklerska.pl – jest niepokojącym obrazem upadku waluty i tego co stało ze społeczeństwem w trakcie jej zapaści. 

Śmierć waluty

Adam Fergusson w swojej książce opisuje mroczne czasy pod względem wojny oraz doprowadzenia do śmierci waluty. To co wydarzyło się w Niemczech, Austrii i na Węgrzech, powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich krajów i rządzących nimi polityków. W przybliżeniu sto lat temu, miały miejsce wydarzenia, na które jak widać, wielu nie chce zwracać uwagi. Katastrofa ekonomiczna jaka miała swoją kulminację w 1923 roku i absurdalne decyzje władz w Niemczech, powinny być odniesieniem i przestrogą do nie popełniania podobnych błędów. Miejmy nadzieję, że politycy w Polsce i innych krajach opamiętają się i wezmą sobie bolesne lekcje historii z książki Kiedy pieniądz umiera. Prawdziwy koszmar hiperinflacji”. Trafnie rekomenduje tę pozycję The Times – “

Premier powinien położyć egzemplarz tej fascynującej książki przy każdym łóżku w swojej wiejskiej rezydencji Chequers

Brak wiedzy

Zarówno rządzący jak i zwykli obywatele nie mieli pojęcia w tamtych latach, dlaczego pieniądz traci tak bardzo na wartości i dlaczego nie mogą pozwolić sobie na godne życie. Wiązało się to z brakiem fundamentalnej wiedzy o pieniądzach i funkcjonowaniu polityki monetarnej. Zaniedbania próbowano zatuszować drukowaniem pieniędzy na potęgę. Co doprowadziło do tego, że za podstawowe produkty należało zapłacić markami w takiej ilości jaka zmieściła się do wielkiego worka. Pieniądz stracił tak na wartości, że nadawał się już tylko praktycznie do tapetowania ścian. Zamiast wydania jednej pensji na roczne utrzymanie, należało wydać roczną pensję na miesięczne utrzymanie. Osoby wolnych zawodów i na stanowiskach urzędniczych, nie mogły sobie pozwolić na godne życie jak wcześniej przed wojną i musiały zmierzyć się z głodem oraz wyprzedawaniem majątku – byle tyko przeżyć. 

Niewydolna gospodarka

Po I wojnie światowej Niemcy mierzyli się ze skutkami wypłacenia reparacji na rzecz Francji, brakiem wydolności gospodarki oraz szalejącą inflacją. Każda błędna decyzja w związku z finansami i gospodarką powodowała kolejne negatywne konsekwencje i trudno było wystać się z pułapki. Dodatkowo, wprowadzane regulacje w prawie powodowały koszmarne skutki a pieniądz umierał z roku na rok, aż do zupełnej zapaści w 1923 roku. Wojna była dla niemieckiego społeczeństwa ogromnym ciosem i jej skutki spowodowały spadek poziomu życia praktycznie o połowę. Traktat wersalski spowodował, że Niemcy stracili swoje ziemie jak i zasoby gospodarcze. Było to preludium do dalszej zapaści kraju i zubożenia społeczeństwa. 

Podsumowanie

Kiedy pieniądz umiera. Prawdziwy koszmar hiperinflacjito fascynująca i zarazem przerażająca historia o tym, jak można doprowadzić do upadku walutę własnego kraju. Tę książkę powinien przeczytać każdy polityk i zastanowić się dwa razy zanim podejmie jakąkolwiek decyzję odnośnie finansów swojego państwa. Każda nieprzemyślana decyzja może doprowadzić do tego, że waluta straci swoją wartość i przełoży się to na zwiększenie inflacji oraz zubożenie społeczeństwa. Aktualnie mierzymy się z inflacją na poziomie około 16%, jednak nastroje i przewidywania obecnie nie napawają optymizmem i może dojść do jej zwiększenia. Już decyzje i skutki jakie opisał Adam Fergusson powinny być sygnałem ostrzegawczym i dać do myślenia politykom na całym świecie. Tę przerażającą historię powinien poznać każdy i dlatego zachęcam po sięgnięcie po tę książkę. Jest to niesamowita lekcja i przerażająca wizja tego co może wydarzyć się z walutą w każdym państwie, gdy są podejmowane bezmyślne decyzje i brakuje wiedzy dotyczącej ekonomii i polityki monetarnej. 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *