Geopolityka jest dziedziną, która ma realny wpływ na życie każdego człowieka. Można się nią nie interesować i jej pozornie nie zauważać, a mimo to decyduje ona o tym, jakie mamy pole manewru w codziennym życiu. Mimo iż politycy w naszym kraju zdają się traktować ją po macoszemu, to całe szczęście możemy posiłkować się wiedzą i spostrzeżeniami dr Jacka Bartosiaka – prawnika, autora książek, założyciela i właściciela Strategy&Future, Dyrektora Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego, współpracownika New Generation Warfare Center w Waszyngtonie oraz eksperta Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.  

W swojej najnowszej książce Koniec końca historii rozkłada na czynniki pierwsze geopolityczny konstrukt świata. Publikacja składa się z artykułów opublikowanych na łamach Strategy&Future, Nowej Konfederacji oraz Rzeczy Wspólnych w latach 2012-2020. Dzięki takie rozpiętości czasowej, otrzymujemy przegląd wydarzeń, które wpłynęły na dzisiejszy układ świata – gospodarczy, społeczny, polityczny i oczywiście geopolityczny. Mamy również okazję przekonać się, które z przewidywań autora sprawdziły się i z jakimi musimy mierzyć się w obecnej rzeczywistości. Zagadnienia opisywane w książce dotykają wielu istotnych kwestii. Odnoszą się do bezpieczeństwa krajów – ze szczególnym naciskiem na Polskę, “przepływów strategicznych”, wojskowości, sprawczości mocarstw, układu sił czy też kosmosu. 

Mocarstwa na kursie kolizyjnym

W książce autor w rzetelny i dokładny sposób przybliża kulisy funkcjonowania, wielowymiarowych mechanizmów zachodzących na całym globie. Dowiadujemy się, w jaki sposób są wywoływane wydarzenia, o których mamy okazję usłyszeć w mediach oraz te do których przeciętny Kowalski nie ma dostępu. Mamy także szansę przyjrzeć się temu, co wywołuje dotkliwe następstwa w światowej przestrzeni i jak oddziałuje to na nasze życie. A są to decyzje podejmowane przez polityków i osoby posiadające moc wywierania wpływu na nich. Jacek Bartosiak wielopłaszczyznowo bada i analizuje procesy i zależności, które odpowiadają za pokój lub wielowymiarową wojnę pomiędzy Państwami. Warto uświadomić sobie, w jaki sposób jest ona prowadzone obecnie, ponieważ nie ogranicza się wyłącznie do starć zbrojnych.

Aktualnie gorącym tematem jest rywalizacja  USA z Chinami o prymat na kuli ziemskiej i w kosmosie. Mainstreamowe media temat traktują wybiórczo i pobieżnie, w przeciwieństwie do autora publikacji. Dzięki czemu mamy okazję odkrycia zależności i konflikty interesów między tymi dwiema potęgami. Dzisiaj te kraje mierzą się z efektami decyzji, które zostały podjęte kilkadziesiąt lat temu.  Wpływają one obecnie na cały świat – łańcuchy dostaw, koszty i podział pracy, zależności surowcowe i energetyczne, wyścig zbrojeń czy też przepływ ludzi po całym świecie. Warto wczytać się w słowa zawarte na kartach tej książki, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę wpływa na naszą rzeczywistość. Jest ona o wiele bardziej skomplikowana niż nam się może powszechnie wydawać.

Jacek Bartosiak - “Koniec końca historii”Troska o Polskę

Podczas lektury szczególnie uwydatnia się troska autora o losy naszego kraju. Właściwie duża część poruszanych zagadnień jest skierowanych ku jak najlepszym interesom Rzeczypospolitej. Relacje z największymi mocarstwami odgrywają tutaj ogromną rolę. Dlatego tak wiele przestrzeni i uwagi Jacek Bartosiak przeznacza na relacje Polski z USA, Chinami, Rosją i Unią Europejską (z naciskiem na Niemcy jako bezpośredniego sąsiada). Z treści tego wydawnictwa, wywnioskować można istotę naszych relacji w zakresie obronności ze Stanami Zjednoczonymi i gospodarki w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku – budowanego przez Chiny. Wąskie pole manewru i uzyskanie jak najlepszego rezultatu, to zadanie dla naszych elit politycznych. Pytanie tylko czy staną na wysokości zadania. Autor doskonale orientuje się w kwestiach związanych z naszym położeniem geograficznym oraz wynikającymi z niego korzyściami i zagrożeniami.

Sprawując funkcję prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. doskonale zgłębił temat atrakcyjności dla inwestorów Pasa i Szlaku – rozmawiając wielokrotnie z decydentami w Azji. Wie również, z jakimi mapami myślowymi i mentalnymi przybywają do naszego kraju Chińczycy. A także z jakimi sami przystępujemy do rozmów w kontekście przedsięwzięć planowanych przez  inwestorów z Dalekiego Wschodu. W zakresie obronności widać szczególnie, jak dr Bartosiak stara się przewidzieć działania wojenne, których będziemy głównym bohaterem. Zagrożenie ze strony Rosji jest tutaj szeroko omawiane. Podobnie jak nasze partnerstwo wojsko-zbrojne z USA, które boryka się zadyszką finansową, spowodowaną kryzysami finansowymi i wykosztowaniem się w stosunku do wojen na bliskim wschodzie.

Przewidywania kontra teraźniejszość

Książka jest fenomenalnym studium przypadków, które dotyczą prognozowania przyszłości sprzed wielu lat. Czytając artykuły opublikowane w 2013 roku, odnosi się wrażenie jakby komentowały wydarzenia dziejące się obecnie. Jest to niezwykły atut książki, i z pewnością zachętą do dalszego odkrywania materiałów przygotowanych przez autora na łamach Strategy&Future i jego innych książek. Świadomość jaką przejawia i orientacja w świecie geopolityki, pozwala czytelnikom na poszerzenie horyzontów i aktualizację map mentalnych. Zagadnienia które porusza, skłaniają do wysiłku intelektualnego i dokonywania realnych działań. W trosce na światowy ład i interesy naszego kraju.

Niestety – jak dowodzi – przez ostatnie 30 lat zaniedbano politykę zagraniczną i zaprzepaszczono wiele kluczowych aspektów w Polsce. Mimo iż mieliśmy “na stole” pewne propozycje, które mogły zupełnie odmienić położenie i postrzeganie nas w świecie. Polska może stać się mocarstwem na pomoście bałtycko-czarnomorskim. Kluczowe decyzje polityków mogą doprowadzić, że zaczniemy liczyć się bardziej w skali globalnej. Autor analizuje wiele sytuacji i czynników, które mogą doprowadzić do naszego umocnienia na arenie europejskiej i międzynarodowej. Do tego jest jednak potrzebny wysiłek i chęć podjęcia kroków w celu ziszczenia się takie stanu rzeczy.

Podsumowanie

Trzeba oddać honor autorowi, że los naszego kraju leży mu tak bardzo na sercu. Jest to postawa patriotyczna godna pochwały i rzadko przejawiana w naszym kraju w takiej formie. Sposób w jaki porusza tematy związane z Polską jest wyjątkowy. Nie są to tylko słowa ale i czyny. Co przekłada się na jego działania na wielu polach – w biznesie, debatach i publicystyce. Wiedza na temat historii naszego kraju i świata jaką prezentuje Jacek Bartosiak jest ogromna – przekonać się o tym można chociażby wchodząc na YouTube, gdzie znajdziecie szereg wykładów, wystąpień, wywiadów i debat z jego udziałem. Polecam książkę Koniec końca historii każdemu kto jest zainteresowanym dobrem naszego kraju, procesami jakie zachodzą w świecie, geopolityką i tym co wpływa na naszą rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Dzięki tej lekturze zyskacie świadomość dotyczącą konsekwencji podejmowanych decyzji na szczytach państw, i jak przekładają się one funkcjonowanie świata. 

 

Książka dostępna na stronie wydawnictwa:Logo z linkiem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *