Od wypowiadanych przez nas słów zależy bardzo dużo. Możemy wywrzeć pozytywny lub negatywny wpływ, sprawiając komuś przyjemność lub przykrość. Nasze słowa mogą przynieść nam mnóstwo korzyści lub wręcz przeciwnie – wiele szkody. Jak się okazuje, dobór słów w naszej wypowiedzi – pisemnej lub ustnej – jest bardzo istotny. Drobne zmiany mogą być dla nas bardzo korzystne i finalnie możemy otrzymać to na czym nam zależy. Aby wyjaśnić moc słów, z pomocą przychodzi nam Jonah Berger ze swoją książką Magiczne słowa, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Bellona

Drobne zmiany, wielkie efekty

Jak możemy dowiedzieć się z książki, sposób formułowania słów może być istotny nie tylko w zakresie sprzedaży i promowania produktów w kampaniach reklamowych. To w jaki sposób zwracamy się do członków naszej rodziny, naszych znajomych, przyjaciół i współpracowników, ma ogromny wpływ na nasze relacje i efekty rozmów. Autor wyjaśnia, jak niewielkie modyfikacje w zdaniach które wypowiadamy, mogą sprawić komuś przyjemność, wpłynąć na kogoś pozytywnie lub zwyczajnie zniechęcić do wykonywania jakiejś czynności. Ważny jest nie tylko sposób wypowiedzi, ale i to do czego odwołujemy się w rozmowie i jakich atrybutów słownych używamy. Nawet używanie odpowiedniej formy osobowej jest istotne i może zdziałać cuda w odbiorze naszych słów.

Właściwy język i emocje

W książce zostało podanych mnóstwo przykładów z realnych sytuacji i efektów, jakie wywołały konkretne wypowiedzi. Autor pokazuje np. sytuacje biznesowe, związane z pozyskiwaniem funduszy na rozwój firmy czy też odnośnie otrzymania kredytu na remont dachu. Analizując konkretne przykłady pokazuje, które sformułowania i przedstawione argumenty mają większą szansę powodzenia, a które zostaną zignorowane. Dlatego warto szczegółowo przeanalizować podane przykłady i wdrożyć je w życie. Publikacja jest naszpikowana wieloma wypowiedziami zaczerpniętymi z życia codziennego i ich analiza może pomóc nam w pisaniu skutecznych wniosków lub prezentowaniu swoich wypowiedzi przed publicznością. 

Podsumowanie

Książka Magiczne słowa, jest doskonałym studium przypadku, wypowiadanych przez nas słów. Autor pokazuje jak sprawniej i skuteczniej komunikować się w sytuacjach prywatnych i biznesowych oraz jak sprawić, aby nasze słowa były faktycznie magiczne. Jonah Berger prezentuje również wyniki tysięcy badań nad różnego rodzaju tekstami – od tekstów muzycznych po słowa wypowiadane przez policjantów w trakcie kontroli drogowej. Na bazie ogromnego zasobu zdań i słów, mógł wraz ze swoimi współpracownikami dokonać obserwacji odnośnie rasizmu, seksizmu czy też ustalenia rzeczywistego autora dzieła literackiego. Wszystko to pokazuje, jak ważne są słowa i sposób ich wypowiadania. Możemy dzięki temu zauważyć, że słowa mają ogromną moc i mogą mieć wydźwięk pozytywny, jak i negatywny. Mogą nam sprzyjać i otworzyć wiele drzwi lub też doprowadzić do kłótni i zaprzepaścić mnóstwo szans. Warto sięgnąć po tę książkę, aby dowiedzieć się, jak faktycznie działają słowa i do czego może przydać nam się świadome formułowanie wypowiedzi, które mają moc sprawczą. 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *