Świat coraz bardziej zwraca swoją uwagę w kierunku Azji. Po latach uśpienia, zachód obudził się i uświadomił sobie, jaką rolę odgrywają Chiny, Singapur i cały kontynent azjatycki. Doskonale z tego faktu zdaje sobie sprawę Parag Khana, który jest mieszkańcem i znawcą tej części globu. Dzięki swojej książce “Przyszłość należy do Azji. Globalny porządek w XXI wieku” – pokazuje jak ogromnie wzrosło znaczenie Azji we współczesnym świecie i przewiduje możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej. Przyjrzyjmy się zatem, jakie istotne aspekty porusza w swojej najnowszej książce.

Globalny niepokój

Autor książki przybliża nam znaczenie, jakie Azja ma dla naszego świata od zarania dziejów. Opisuje dawne znaczenie tego kontynentu i lata jego świetności – w szczególności Państwa Środka. Chiny mają tutaj szczególne znaczenie. Ponieważ to właśnie oni uważają siebie i zawsze uważali za najważniejsze państwo i po latach upokorzeń starają się wrócić na należne im miejsce – jako czołowy hegemon całego globu. Dzisiaj jednak trudno mówić o dominacji jednego kraju, jak zauważa Khanna:

“Nie jest już tak, że jedno supermocarstwo słabnie i zostaje zastąpione przez swojego następcę. Żyjemy w czasach, gdy po raz pierwszy w dziejach rzeczywistością jest wielobiegunowy i wielu cywilizacyjny porządek, którego najpotężniejszymi “udziałowcami’ są Ameryka Północna, Europa i Azja. Azja nie przejmuje roli Stanów Zjednoczonych ani Zachodu. Teraz to ona kształtuje je w tej samej mierze, w jakiej dotąd one kształtowały Azję”.

Chiny już nie kryją się ze swoimi ambicjami i śmiało kroczą ku staniu się numerem jeden. Im wcześniej świat zda sobie z tego sprawę tym lepiej dla niego. Ten kraj już nie jest tylko tanią fabryką, lecz twórcą nowych technologii i rozwiązań jakie mają wpływ na resztę świata. Namacalnym dowodem niech będzie dla niedowiarków budowany w pocie czoła Jedwabny Pas i Szlak z Chin do Europy. Jest to spektakularna inwestycja, która może zmienić układ sił na mapie – głównie pod względem gospodarczym. Może to doprowadzić do umocnienia Państwa Środka.

Odmienny punkt widzenia 

Parag Khanna otwiera oczy czytelnikom na to jak Azja postrzega świat. Zwraca uwagę że ich punkt widzenia jest zupełnie inny niż nasz. Najczęściej zapominamy o tym, że nie jesteśmy pępkiem świata jako zachód. Dobitnie widać to po wypowiedziach polityków z Białego Domu oraz to, że potęga Azji jest bagatelizowana i ignorowana. Choć ubiegły rok pomógł otworzyć oczy elitom USA na to jak funkcjonują Chiny, i że to oni mogą wkrótce przejąć stery światowego hegemona. Czy gwoździem do trumny Stanów Zjednoczonych jako aktualnego lidera będzie odłączenie dolara amerykańskiego jako powszechnego środka płatniczego? Z pewnością takie ryzyko istnieje i jeśli Azja z Afryką doprowadzą do tego, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Po więcej szczegółów i ciekawostek odsyłam do książki: “Przyszłość należy do Azji. Globalny porządek w XXI wieku”.

Zmiana układu sił 

W publikacji zostało poruszonych mnóstwo wątków dotyczących polityki, geopolityki i gospodarki. Autor uwzględnił zależności pomiędzy Państwami i całymi kontynentami. Podkreśla nieustannie zmiany jakie zachodzą wśród decydentów Azji i jaki ma to wpływ na resztę świata. W książce możemy zauważyć próby przewidywania przyszłości i tego jakie roszady w stosunkach międzynarodowych zostaną dokonane. Ważnym punktem na mapie świata staje się kraj w którym mieszka autor, czyli Singapur. Jest on miejscem na którym starają się wzorować inne kraje w Azji i Afryce. To miasto-państwo zawdzięcza swój rozwój i reputację swojemu byłemu premierowi, którym był Lee Kuan Yew. Jego spuścizna jest cały czas obecna i podtrzymywana przy życiu przez jego naśladowców. 

Zwrot ku Azji

Książka jest fenomenalny studium kontynentu Azjatyckiego i jego oddziaływania na resztę świata. Autor w przenikliwy i rzetelny sposób pokazuje czytelnikom ciekawostki i ukryte przed światem do tej pory sekrety. Tłumaczy jaki wpływ mają i będą mieli mieszkańcy Azji na społeczeństwa zachodnie. Już teraz przewyższają swoimi osiągnięciami Europę i USA. Dzięki nowym odkryciom, wynalazkom, nowoczesnej technologii i sile roboczej, ten kontynent będzie w stanie dominować na arenie globalnej. Z obserwacji autora można wywnioskować, że Azja brnie przed siebie i dąży do tego aby zdominować światową gospodarkę i oddziaływać w znaczący sposób na cały glob pod wieloma względami.

Podsumowanie

Publikacja Paraga Khanny jest fascynująca i pełna wnikliwości w świat Azji. Pokazuje nam jaki status posiadają obecnie kraje azjatyckie i do czego dążą. W Europie i USA zbyt mało uwagi poświęca się dotychczas fenomenowi tej części świata. Ta książka pomaga otworzyć oczy i uświadomić ludziom potęgę takich krajów jak np. Chiny i Singapur. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ inne kraje pragną stać się silne gospodarczo i dążą do większego rozwoju i umocnienia na arenie globalnej. Polecam lekturę tej książki, będzie to dla każdego intelektualna uczta i podróż w głąb fascynującego świata dalekiego wschodu. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *