Pomimo wielu drastycznych przemian, jakie zaszły w firmach na całym świecie, nadal dominującym stylem zarządzania jest kontrolowanie i dowodzenia. Bardzo często ma to związek z mikrozarządzaniem i wtykaniem nosa w każdy najdrobniejszy ruch, jaki wykonują pracownicy danego przedsiębiorstwa. Taki styl zarządzania jest reliktem przeszłości i jak możemy przeczytać w najnowszej książce Stephena M.R. Coveya “Ufaj i inspiruj. Jak prawdziwie wielcy przywódcy wyzwalają wielkość w innych”, firmy i ludzie tam pracujący potrzebują zaufania i inspiracji. Wszystko po to, aby wykonywać swoje obowiązki w komfortowy sposób, który zapewni im bezpieczeństwo fizyczne i możliwość kreatywnego myślenia i działania. Zapraszam zatem do przeczytania recenzji tej publikacji. 

Nowa rzeczywistość w działaniu firm

Autor na wielu płaszczyznach pokazuje, jak uwolnić potencjał w pracownikach firm i jak sprawić, aby tworzyli oni przełomowe rozwiązania i tworzyli przedsiębiorstwa osiągające spektakularne wyniki. Jednak nim zainwestuje się ogromne pieniądze w rozwój danego przedsięwzięcia, konieczne jest dostarczenie odpowiednich narzędzi i upewnienie się, że pracownicy mają wystarczająco wolną rękę do samodzielnego funkcjonowania i brania odpowiedzialności za swoją pracę. Oczywiście niezbędne są działania kontrolujące i korygując, lecz  powinny się odbywać w atmosferze wsparcia, zaufania i wydobywania z ludzi tego co najlepsze. Kluczowe jest poświęcenie czasu na rozwój kompetencji pracowników i sprawienie, że staną się coraz lepsi, co spowoduje, że będą oddziaływać coraz lepiej na współpracowników i całą organizację. 

Szczegółowa analiza i diagnoza zarządzania

W książce Stephen M.R. Covey mnóstwo miejsca poświęca najdrobniejszym szczegółom związanym z zachowaniem jakie powinno być mieć miejsce w przedsiębiorstwach na całym świecie. Głównie chodzi o to, aby odejść od negatywnego mikrozarządzania i wyzwalać w pracownikach to co najlepsze. Jak przyznaje, najwięcej odejść z firm związanych jest z toksycznymi szefami. Ludzie rezygnują z pracy dlatego, że przełożony jest natarczywy i nieustannie zagląda im przez ramię. Dlatego tak ważne jest przestawienie myślenia na styl na zaufaniu i inspiracji. Mnóstwo pracy jest do wykonania w firmach na całym świecie i z pewnością treść tej książki pozwoli na zmianę myślenia i zachowania menedżerów oraz prezesów firm na całym globie. 

Podsumowanie

Komfort psychiczny pracowników jest często ignorowany i niestety spychany jest na dalszy plan w codziennej gonitwie zarówno korporacji, jak i mniejszych firm. Trudno jest osiągnąć znaczące wyniki w danym przedsiębiorstwie, gdyby pracownicy nie czują wsparcia i zaufania ze strony kierownictwa i obawiają się konsekwencji swoich działań. Dlatego tak istotne jest zapewnienie im odpowiednich warunków, w których będą sami decydować w jakie sposób zrealizwoać misję danej firmy i wywiązywać się ze swoich obowiązków. Covey w książce “Ufaj i inspiruj” udowadnia, że czas porzucić negatywne i toksyczne zachowania i wdrożyć skuteczne sposoby działania oparte na najszlachetniejszych wartościach międzyludzkich czyli zaufaniu, współpracy, inspiracji  pomocy czy też wspólnym rozwoju. W książce znajdziecie wiele wskazówek i rozwiązań, pozwalających uskutecznić funkcjonowanie całej organizacji i uzdrowienie relacji pomiędzy ludźmi w firmie. Warto skorzystać z tych porad, ponieważ tylko na zaufaniu i inspiracji można zbudować zespół i przedsiębiorstwo osiągają wspaniałe wyniki i wykreować wspaniałych specjalistów i liderów. 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *