Sprawowanie funkcji lidera jest niezwykle wymagającym zadaniem. Osoba która piastuje kierownicze stanowisko i przewodzi zespołowi, musi jednocześnie wyznaczać kierunek działania i dbać o jego członków. Nie wystarczy rozdysponować zadania i czekać na efekty pracy ludzi. Bycie liderem to odpowiedzialne zadanie dla osoby świadomej siebie i otaczającego go świata. Nie tylko musi podejmować ważne decyzje dla organizacji w jakiej pracuje, ale również wspierać pracowników i tworzyć z nimi dobre relacje. To właśnie o tych aspektach współpracy lidera z innymi osobami jest książka Lider 2.0” Bernardo Stamateasa, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Bellona. Zapraszam do przeczytania recenzji tej publikacji.

Wielopoziomowa rola lidera

Liderem często błędnie nazywa się szefa lub kierownika w firmie, lecz zajmowane stanowisko i jego nazwa, nie mają przełożenia na rzeczywistość. Nie jest to na pewno osoba wydające wyłącznie polecenia. Między innymi takie mity rozwiewa w swojej książce Bernardo Stamateas. Skrupulatnie i wielopoziomowo opisuje rolę i zakres działania współczesnego lidera, który jest szanowany i pociąga za sobą ludzi. Poza pozytywnymi cechami takiej osoby – które warto kultywować – opisuje również zachowania anty-lidera. Z pewnością mnóstwo osób miało do czynienia z przełożonymi, z którymi nie współpracowało się dobrze i na pewno w opisywanych typach znajdziemy zachowania, z jakimi przyszło nam kiedyś się zetknąć. Autor jednak w dużej mierze skupia się na tym, jaki powinien być dobry i nowoczesny lider. Przedstawia cechy godne pochwały i które należy włożyć do naszego arsenału najlepszych praktyk współpracy z ludźmi. Z opisanych negatywnych cech warto jednak wyciągnąć wnioski i kategorycznie się ich wystrzegać. 

Praktyczne wskazówki

Książka została podzielona na obszary, które są najistotniejsze z punktu widzenia osób będących liderami lub tych, którzy aspirują do tej roli. Istotnymi obszarami są m.in. JAK MOTYWOWAĆ, JAK DELEGOWAĆ ZADANIA, JAK NAPRAWIAĆ BŁĘDY, SZTUKA KOMUNIKACJI, JAK ROZWIJAĆ EMPATIĘ, czy też JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM. Jest to tylko kilka najpopularniejszych tematów, z jakimi zmagają się managerowie i prezesi firm i autor znacznie bardziej szczegółowo analizuje rolę lidera we współczesnych i dobrze zorganizowanych organizacjach. Publikacja jest skrupulatnym opisem i analizą osoby zarządzającej oraz przewodzącej, a autor nie unika tematów tabu i negatywnego zachowania liderów. 

Pytania i odpowiedzi

“Lider 2.0” to nie jest książka z suchą teorią i zaprezentowaniem tego, co powinno się robić, ponieważ tak wypada. To przewodnik dla nowoczesnego lidera, który nie boi się odważnych decyzji, trudnych rozmów ze współpracownikami, który bierze pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i swój zespół. Ta publikacja odziera ze złudzeń osoby, które myślą, że będąc na kierowniczym stanowisku mogą pozwolić sobie na wszystko, tylko dlatego że piastują daną funkcję. Taka osoba nie może nawet o sobie mówić, że jest liderem. Bernardo Stamateas pokazuje, z jakich cech budować swoją osobę jako lidera, za którym ludzie sami pójdą i będą chcieli z nim współpracować. Będzie to wynikiem dobrej komunikacji, kultury osobistej na najwyższym poziomie, wyznaczanie śmiałej i odpowiedzialnej wizji i dobrego traktowania ludzi. Oczywiście jest to tylko kilka elementów z książki, z jakimi należy się zapoznać, a autor dokonał wytężonej analizy i pokazał rolę lidera wielopłaszczyznowo. Polecam tę pozycję osobom, które sprawują już funkcje kierownicze i przywódcze, jak również tym, którzy aspirują do takiej roli i są głęboko zainteresowani, jakie cechy wpływają na postrzeganie kogoś jako dobrego lidera. Książka zawiera również uniwersalne zasady jakie przydadzą nam się w domu, szkole, drużynie sportowej jaki i wszędzie tam, gdzie trzeba współpracować z ludźmi, gdzie rola lidera jest bardzo ważna i konieczna. 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *