PRZEDSTAWICIELE EUROPEJSKICH MINISTERSTW NA MIĘDZYNARODOWYM SZCZYCIE KLIMATYCZNYM TOGETAIR 2022

W tym roku coraz szerszym zainteresowaniem nasza konferencja cieszy się też wśród przedstawicieli z zagranicy. Cieszę się, że dzisiaj, kiedy dyskutujemy o kwestiach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, zrównoważonym rozwoju, wszystkie te tematy wpisują się w działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska– rozpoczęła wydarzenie  Małgorzata Golińska Wiceminister Klimatu i Środowiska.

 – Świat wokół nas się zmienia, zmienia się klimat, zmieniają się również oczekiwania społeczne. To powoduje, że wobec administracji rządowej, wobec gospodarki, stawiane są coraz to nowe wyzwania. Te wyzwania muszą wiązać się z tym żebyśmy dbali jednocześnie o środowisko naturalne i o polską przyrodę– dodała Minister Golińska.

 Szczyt Klimatyczny TOGETAIR2022 obydwa się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, który objął patronatem wydarzenie, podobnie jak liczne uczelnie wyższe i instytucje naukowe. Prof. Agata Dziewulska Wiceprzewodnicząca Zespołu rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego, również przywitała uczestników:

 – Z dużym zainteresowaniem śledzimy przebiegające podczas Szczytu debaty. Uniwersytet powinien być otwarty nie tylko dla studentów, ale również na inne środowiska i sprawy, które są ważne społecznie. Jako uczelnia podejmujemy wiele zielonych inicjatyw, czego przykładem jest Zielony Uniwersytet oraz powołana przez nas platforma Zielonego Dialogu. To co, możemy zrobić dla zapobiegania zmianie klimatu, to badania naukowe: jak zapobiegać suszy, jak zniwelować skutki pandemii, jak budować kapitał środowiskowy. Są to badania z zakresu nauk ścisłych, ale i nauk społecznych, humanistycznych. 

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA DLA ZIEMI

W panelu otwarcia dotyczącym międzynarodowej współpracy dla klimatu, moderowanym przez Zofię Wanat, Politico, udział wzięli goście polscy i zagraniczni, podkreślając konieczność międzynarodowego porozumienia.

  – Dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i mamy jasną ścieżkę dojścia do tego celu. Zamierzamy produkować energię głównie z OZE do roku 2040. Estonia i jej gospodarka przechodzi przez wielką zieloną transformację. O 72% ograniczyliśmy nasze emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 19990 i zamierzamy dalej iść w tym kierunku. Do 2030 zamierzamy generować 42% energii ze źródeł odnawialnych – zadeklarowała reprezentantka Estonii, Reet Ulm,  Doradczyni ds. Międzynarodowej Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska

Christian Stenberg, Zastępca Stałego Sekretarza UE ds. Klimatu i Energii, Ministerstwo Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej w Danii, stwierdził:

 – Z naszej perspektywy nie ma dylematu między bezpieczeństwem energetycznym, a celami klimatycznymi z naszej perspektywy nie ma żadnego dylematu. Istnieją wspólne rozwiązania dla obu tych kwestii. Trzeba przyspieszyć Zieloną transformację, żeby osiągnąć niezależność energetyczną. I to przesłanie jest ważne dla całej Unii Europejskiej. Takie jest stanowisko Danii, która objęła przywództwo w Unii kilka tygodni temu.

Jadwiga Emilewicz, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu, Sejm RP, przedstawiła polską perspektywę:

– –Teraz postrzeganie tych zagadnień zmieniło się. Uświadomiliśmy sobie potrzebę bezpieczeństwa. Zmieniło się to zwłaszcza w Unii Europejskiej. Politycy europejscy zobaczyli perspektywę klimatyczną przez polskie okulary. Tak, musimy chronić ziemię. Tak, musimy myśleć głębiej na tematy klimatyczne i powinno to wynikać z naszego poczucia odpowiedzialności za planetę.

Maciej GolubiewskiSzef Gabinetu Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, Komisja Europejska:

–  Zadaje się pytanie jak szybko możemy skalować produkcję z OZE w takim krótkim czasie. Przyglądamy się zobowiązaniom w ramach Fit for 55, ale te są raczej średnio i długofalowe. Krótkofalowo powinniśmy polegać na gazie, jak powiedzieli prezydent Biden i przewodnicząca von der Layen, ale należy przyjrzeć się źródłu tego surowca

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland podkreślił niebezpieczeństwa płynące z aktualnego podziału źródeł energii:

 – 81% z paliw kopalnych, tylko 8% z nuklearnej i 12% z OZE. Dlatego mówimy, że jesteśmy uzależnieni jako ludzkość od ropy, węgla i gazu. I dlatego musimy jak najszybciej uciec z tej pułapki.   

Bartek Czyczerski, Senior Policy Manager, Europejski Okrągły Stół ds. Zmian Klimatu i Zrównoważonej Transformacji (ERCST) odniósł się do sytuacji wywołanej przez inwazję Rosji na Ukrainę:

– Niektóre państwa lepiej przygotowały się na sytuację. Na przykład Polska i Litwa są bliskie pełnego uniezależnienia się od energetyków z Rosji, ale po tym, jak działały inne państwa widać, że ocena zagrożenia była różna. Jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, ale jednak jestem optymistą w tym sensie, że ludzkość zawsze sobie poradzi, znajdzie nowe źródła energii.

ŚNIADANIE PRASOWE

Podczas śniadania prasowego goście mieli okazję wysłuchać wystąpień kilku partnerów Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Paweł Kaczmarek z Top Farm opowiedział, jak dzięki praktykom rolnictwa regeneracyjnego można zredukować wykorzystywanie nie ekologicznych nawozów i materiałów. Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii, przedstawił plan dużego projektu transformacji i rozwoju kolei metropolitalnej, zakupu 20 autobusów na paliwo wodorowe oraz szereg innych działań podejmowanych dla środowiska.

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR uzyskał patronaty wszystkich 16 województw. Dyrektor Jakub Mielczarek ze Związku Województw RP podkreślał wagę tego wydarzenia:

– Jako związek województw uważamy, że Szczyt Klimatyczny jest ważny i istotny z uwagi na tematykę, a 16 województw zgadza się i popiera działania Szczytu Klimatycznego Togetair 2022.

MIĘDZYNARODOWY SZCZYT TOGETAIR 2022

Szczyt Klimatyczny odbywa się w dniach 20-21-22 kwietnia, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66 w Warszawie, a także w dostępnej dla wszystkich w Polsce i Europie przestrzeni online.
Wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane telewizyjnego studia, oglądać można bezpłatnie i bez rejestracji na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych https://togetair.eu/partnerzy, a także na polskich i belgijskich platformach Linkedin i Twitter – tak, aby nasz głos był słyszany w Europie..

W 2022 r. formuła wydarzenia rozszerzona została na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska – kraje Trójmorza – Unia Europejska. Każdy dzień Szczytu rozpoczyna się panelem prowadzonym w języku angielskim, poświęconym globalnej i europejskiej tematyce.

Organizatorzy międzynarodowego Szczytu Klimatycznego zaprosili również do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, organizacji pozarządowych,  koncernów międzynarodowych oraz mniejszych firm zaangażowanych w ochronę klimatu. TOGETAIR otrzymał patronat Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli.

Dowiedz się więcej:

Rada Programowa TOGETAIR

Agenda tematyczna TOGETAIR 2022

OBSERWUJ TOGETAIR na:

www https://togetair.eu/

Facebook https://www.facebook.com/TOGETAIR2022

Twitter https://twitter.com/togetair

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/togetair-2020

YouTube TOGETAIR

Money.pl https://www.money.pl/sekcja/szczytklimatyczny/

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI: TOGETAIR 2022

PARTNER STRATEGICZNY: PKN ORLEN PARTNER GŁÓWNY: PGE GŁÓWNY PARTNER ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNY: Lasy Państwowe  PARTNERZY ECO+: KGHM Polska Miedź, Bank Gospodarstwa Krajowego, McDonald’s, Grypa Żywiec, Microsoft, Polski Fundusz Rozwoju PARTNERZY ECO: Enea, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Lidl, Agencja Rozwoju Przemysłu, ARP e-vehicles, T-mobile, VELUX, PWC, Fortum, Top Farms, Terra Nostra, Państwowy Instytut Geologiczny, NCBR PARTNERZY: PKO Bank Polski, LPP, BOŚ Bank, Saint Gobain, 3M, GPW, PAIH, Karmar, Eko Pak, Murapol, Danone, Żywiec Zdrój, Westinghouse, BOSCH, PKP Intercity, Polregio, Brother, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Hanton, Deloitte, Kross Rental, mLesing, Reloop, Stena Recycling, Rekopol, Lux Rad Nowoczesne Grzejniki, FPS, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Red Snake, United, Koalicja Dbamy o wodę, IMGW PATNER ENERGETYCZNY Tauron PATRONAT HONOROWY: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki PATRONATY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: Parlament Europejski, Komisja Europejska PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów PATRONATY MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW: Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Opolskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego, Małopolskiego, Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Podlaskiego, Łódzkiego PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PARP, Państwowa Agencja Atomistyki, govtech, Biuro Rzecznika MiŚP, UOKIK, Polskie Regiony, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, IMGW, American Chamber of Commerce in Poland, Business Center Club, green way, Powiat Pilski, Łazienki Królewskie, Clean Air Fund, Polski Alarm Smogowy, Program Czysta Polska, PSPA, PIME, Fundacja Republikańska, Francusko-Polska Izba Gospodarcza GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACJI PRACODAWCÓW: Pracodawcy RP PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI: eit Climate-KIC, UN Global Compact Network Poland, Business & Science Poland, American Chamber of Commerce in Poland, EurAtive.pl, Francusko-Polska Izba Gospodarcza GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY: Polsat, Polsat News, Interia, Zielona Interia GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: PolskieRadio24.pl GŁÓWNY PARTNER BRANŻOWY: Energetyka24 PARTNERZY MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita, Forbes, Polska Press, Audytorium17, RDC Radio Dla Ciebie,  Polskie Radio Olsztyn, Polskie Radio Koszalin, Radio Opole, Polskie Radio Rzeszów, Radio Poznań, Biznes Alert, Teraz Środowisko, Wysokie Napięcie, Smog Lab, e-ciepło.pl, Pod Prąd,  OZEON, Kapitał Polski, Ekologia.pl, EcoEkonomia.pl, Ekologia i Rynek, ekorynek.com, EkoGuru, Comparic.pl, BiznesTuba.pl, Business Hub, Business Magazine, Siła Nauki, SmartMe, Agencja Informacyjna GŁÓWNY PARTNER REKLAMY OOH: Clear Channel ORGANIZATORZY: Fundacja Czyste Powietrze, Fundacja Pozytywnych Idei PRODUCENT: Creative Harder Group