Zmiana w świecie VUCA 3.0 – Jak organizacje mogą osiągać sukcesy dzięki nowemu podejściu do zarządzania zmianą

We współczesnym świecie rośnie przepaść między tempem i złożonością zachodzących zmian, a zdolnością nadążania za nimi. Jednak luka ta nie zawsze stanowi zagrożenie – możesz wykorzystać ją jako szansę! Dowiedz się, co odróżnia szybko rozwijające się firmy od organizacja statecznych i bezwładnych. Oraz co zrobić, by Twoje przedsiębiorstwo należało właśnie do pierwszej kategorii – liderów zmian – które dzięki transformacji wdraża zyskowne rozwiązania.

Skutecznie reaguj na pojawiające się szanse i zagrożenia!

Książka „Zmiana w świecie VUCA 3.0” to niezwykle cenna pozycja w naszej bibliotece, oferująca przystępne i możliwe do zastosowania rozwiązania, oparte na twardych dowodach oraz badaniach nad zwinnością i adaptacyjnością organizacji.

Autorzy łączą spostrzeżenia wynikające z najnowszych odkryć nauki o mózgu, przywództwie, strategii i antropologii społecznej z własnymi wieloletnimi doświadczeniami. Pozwoliło im to zaprezentować w konkretny i łatwy do adaptacji sposób, jak przedsiębiorstwa i ich liderzy oraz pracownicy powinni radzić sobie z coraz szybciej postępującymi zmianami, by skuteczniej reagować na pojawiające się możliwości.

John P. Kotter oraz jego zespół przedstawiają dogłębny i praktyczny plan dla organizacji podejmujących wysiłek szybkiej zmiany, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata:

Znajdziesz tu case studies i historie sukcesu opisujące przedsiębiorstwa, które wbudowały w swoją strategię zdolność do adaptacji, wyprzedzania konkurencji i unikania zagrożeń.

Przeczytasz o organizacjach, które nie odniosły takiego sukcesu, nie zdołały się zmienić i poniosły tego konsekwencje.

Zasady opisane w książce mają uniwersalne zastosowanie we wprowadzaniu zmian organizacyjnych w coraz bardziej nieprzewidywalnym środowisku VUCA 3.0.

Publikację tę polecamy przede wszystkim menadżerom, kadrze kierowniczej i liderom w firmach każdego typu i każdej wielkości. Jest to niezbędny przewodnik dla osób, które szukają sprawdzonego podejścia, by wdrażać zmiany w firmie szybko i efektywnie.

Patronat medialny nad książką objęli Books4Business, silanauki.pl